Brandlarm

Brandlarm delas in i två klasser del- och helskydd.

Vid delskydd placeras rökdetektorer i tex korridorer, trapphus, utrymningsvägar, samlingslokaler.

Om det finns speciella krav från brandskyddsmyndigheter används helskydd, dvs detektorer i alla rum.