Elservice

ROBAB AB erbjuder kompetens inom installationsteknik till bygg- och fastighetssektorn där huvudtjänsterna är el- och teleinstallationer, styr- och reglerteknik, kommunikationsnät . Installationerna integreras för att minska energianvändningen.

Uppdragen handlar om att projektera fastighetsautomation samt el- och teleteknisk installation i byggnader som affärslokaler, skolor, kontor, sjukhus, hotell, idrottsanläggningar, bostäder och industrier.