Teletec

Teletec Connect AB är en av Nordens ledande distributörer av professionella elektroniska säkerhetsprodukter för inbrottslarm, brandlarm, kameraövervakning och därtill närliggande områden. Koncernen har över 2000 återförsäljare i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

http://www.teletec.se